Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Aanvraag aspirant-lidmaatschap

De (aspirant)-leden van de VEAN beschikken over specialistische kennis en bieden hoogwaardige kwaliteit op het gebied van erfrecht. De beoogde leden zijn advocaten die zich al vergaand hebben gespecialiseerd in dit rechtsgebied. U dient bij aanmelding te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van erfrecht, ook in het procesrecht.

Het lidmaatschap van de VEAN staat open voor advocaten die:

  1. op het moment van aanvraag minimaal 5 jaar als advocaat staan ingeschreven
  2. in bezit zijn van een stageverklaring
  3. minimaal 500 uur als advocaat werkzaam waren op het gebied van erfrecht
  4. met goed gevolg het door de vereniging verplicht gestelde toelatingsexamens hebben voltooid
  5. blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen

Het aspirant-lidmaatschap staat open voor advocaten die:

  1. op het moment van aanvraag minimaal 5 jaar als advocaat zijn ingeschreven
  2. in bezit zijn van een stageverklaring
  3. in het jaar voorafgaand aan de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap minimaal 350 uur als advocaat werkzaam waren op het gebied van erfrecht
  4. blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen.

Aanvraagformulier  Aspirant- lidmaatschap VEAN.
Indien u in aanmerking wilt komen voor het aspirant-lidmaatschap van VEAN kunt u het aspirant-lidmaatschap aanvragen door dit formulier volledig ingevuld aan het secretariaat van VEAN toe te zenden.

Op grond van het ingevulde aanvraagformulier beslist het bestuur over de toelating binnen drie maanden na de aanvraag.

Examengeld:
Het examengeld bedraagt 450,- euro ex BTW.
Bij annulering van het examen is in beginsel het examengeld in het geheel verschuldigd. Afmeldingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven en dienen deugdelijk te worden gemotiveerd. Het bestuur beslist over het verschuldigd zijn van het examengeld bij annulering.

Contributie
De jaarlijkse contributie is voor 2024 vastgesteld op 550,- euro. 

Aanvraagformulier aspirant-lidmaatschap VEAN

Aanmelden aspirant-lidmaatschap

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden