Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Als u advies of bijstand nodig hebt bij een erfrechtkwestie is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft.

Erfrecht

Een VEAN-advocaat heeft specialistische kennis over onder andere de volgende zaken:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • wie is erfgenaam
 • wat zijn de rechten en/of verplichtingen van de erfgenaam
 • aanstelling, taken en ontslag van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Daarbij ontstaat niet zelden onenigheid tussen de erfgenamen, met de executeur of vereffenaar of er ontstaan conflicten met schuldeisers. Een VEAN-advocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte afwikkeling te komen. Belangrijk is om bij onenigheid tijdig om informatie en hulp te vragen. Zo kunt u voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Een VEAN-advocaat geeft u advies en probeert escalatie van de zaak te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat een VEAN-advocaat u bij in een gerechtelijke procedure.

De vereniging

De VEAN is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte van rechtzoekenden aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen.

Om lid te kunnen worden van de VEAN moet een advocaat voldoen aan zware toelatingseisen. Deze eisen zijn zwaar om er zeker van te zijn dat de advocaten, die lid zijn:

 • de specialistische kennis van het erfrecht hebben;
 • een hoge kwaliteit van dienstverlening op het gebied van erfrecht hebben.

Advocaten die lid willen worden van de VEAN moeten tenminste vijf jaar als advocaat werkzaam zijn en relevante praktijkervaring hebben. Daarnaast moeten zij slagen voor een toelatingsexamen. Bij dit examen wordt de kennis van het erfrecht en praktijkervaring getoetst. Eenmaal lid moeten de advocaten zich voortdurend laten bijscholen. Ieder jaar opnieuw zijn deze advocaten verplicht te voldoen aan de opleidingseisen van de VEAN.

De VEAN heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaten die lid zijn te bewaken, beheren en verbeteren. De VEAN werkt continu aan het op niveau houden van de kwaliteit van deze advocaten. Ze organiseert bijvoorbeeld cursussen, seminars en opleidingen, ze stimuleert kennisdeling tussen haar leden en ze behartigt de belangen van de leden.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden