Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Niet tevreden?

Alle advocaten die (aspirant)lid zijn van de VEAN zijn onderworpen aan het klacht- en tuchtrecht van de Orde van Advocaten. De VEAN kent geen eigen klacht- en tuchtrecht.

Voor wie zich wenst te beklagen over een advocaat, staan de volgende mogelijkheden open:

Klacht indienen bij het kantoor

Als u een probleem hebt met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Ieder advocatenkantoor heeft zo’n regeling. In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld.

Klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur

Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan staat in de kantoorklachtenregeling soms aangegeven dat u uw klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het desbetreffende kantoor is dan aangesloten bij deze Geschillencommissie. Niet alle kantoren zijn hierbij aangesloten. Vooral bij klachten over declaraties kan een klacht indienen bij deze commissie een goede oplossing zijn.

Meer informatie over de klachtprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.

Is het advocatenkantoor niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht – voor zover deze niet uitsluitend de hoogte van de declaratie betreft – voorleggen aan de deken of een civiele procedure starten.

Klacht indienen bij de deken

Alle advocaten staan onder het toezicht van de deken van de regio (arrondissement) waar de advocaat staat ingeschreven. Als er volgens u sprake is van een overtreding van de voor de advocatuur geldende regelgeving, kunt u bij de deken een klacht indienen.

De deken doet onderzoek naar de klacht en bekijkt daarbij ook of er mogelijkheden zijn het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan worden gevraagd de klacht te laten behandelen door de Raad van Discipline. Er is een beroepsmogelijkheid bij het Hof van Discipline. Meer informatie over de klachtprocedure bij de deken, de Raad van Discipline en het Hof van Discipline is te vinden op www.advocatenorde.nl.

De deken, de Raad van Discipline en het Hof van Discipline doen geen uitspraak over onder andere een schadeclaim tegen een advocaat. Daarvoor moet een procedure bij de civiele rechter worden gestart of een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Civiele rechter

Over de procedure bij de civiele rechter kan meer informatie worden gevonden op de website https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden