Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

13 juni 2022

Samengestelde gezinnen lijken nog niet altijd bewust van mogelijke problemen bij de erfenis, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van EPN, vFAS, VMN en VEAN. Minder dan één derde van de samengestelde gezinnen heeft een testament laten opstellen en slechts 12% heeft een levenstestament opgesteld. Het ontbreken van juridische regelingen kan bij de afwikkeling van een erfenis tot vervelende gevolgen leiden.

Samengestelde gezinnen en juridische regelingen

Ongeveer 1 op de 4 mensen in Nederland maakt deel uit van een samengesteld gezin. Dit zijn gezinnen waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Voor samengestelde gezinnen is het van belang om te kijken naar de juridische regelingen. In het erfrecht wordt namelijk geen rekening gehouden met het bestaan van samengestelde gezinnen.

Toch worden juridische regelingen nog onvoldoende getroffen door partners in een samengesteld gezin. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 30% van alle partners een testament heeft opgesteld. Een levenstestament komt minder voor: slechts 12% van de samengestelde gezinnen heeft dit geregeld. Daarnaast blijkt dat in slechts 52% van de gevallen de inhoud van een (levens)testament wordt besproken met alle kinderen.

Problemen bij de afwikkeling van een erfenis

Van de kinderen die nog geen erfenis hebben meegemaakt, verwacht 32% problemen bij de afwikkeling van de erfenis. Het percentage daadwerkelijke problemen is echter veel hoger. Meer dan de helft van de kinderen die te maken hebben gehad met de afwikkeling van de erfenis ervaarde problemen. Het meest voorkomende probleem is het moeizame contact tussen de achterblijvers. Dat kan soms botsen met de wensen van de ouders. De meerderheid van de mensen in een samengesteld gezin vindt bij de afwikkeling van een erfenis goede familiebanden belangrijker dan een eerlijke verdeling.  

Verhoudingen in gezinnen (voor en na afwikkeling)

In de meeste gezinnen waren de verhoudingen goed of neutraal vóór de afwikkeling van de erfenis.  De verhoudingen worden door ouders vaker als goed beoordeeld dan door de kinderen. De afwikkeling heeft voor bijna 1 op de 7 gezinnen de onderlinge verhoudingen verslechterd. Door vooraf alvast na te denken over mogelijke regelingen, kunnen de juiste voorzieningen worden getroffen. Erflaters die problemen verwachtten, kozen het vaakst voor hulp van een professionele mediator.

Inwinnen van deskundig advies

De erfrechtspecialisten van vFAS, VMN, VEAN en EPN helpen met mediation of advies over (levens)testamenten en overige regelingen die relevant zijn voor samengestelde gezinnen. Zij geven voorlichting over de mogelijkheden en kijken naar wat past bij de situatie.

Het onderzoek is uitgevoerd door No Ties in opdracht van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), en Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN).

Over de Dag van het erfrecht

De  Dag van het erfrecht in het leven geroepen om het belang van een deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen met als primair doel om bewustzijn van mogelijke problemen bij een nalatenschap te vergroten en conflicten te voorkomen. Deze dag vindt ieder jaar op de derde vrijdag in juni plaats. De Dag wordt georganiseerd door Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (de VEAN), de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS), de Vereniging van Mediators in het Notariaat (de VMN) en de vereniging van Estate Planners in het notariaat (de EPN).

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden