Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

28 mei 2024

ALV en cursusmiddag 28 mei 2024

Op dinsdag 28 mei 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

Deze middag worden de ’tuchtrechtelijke valkuilen erfrechtadvocaten’ besproken door Esther Pouls en Emma Lievense.
Waaronder het vastleggen van kosten en risico’s door de advocaten, de belangenverstrengeling en de beperkte filterfunctie van deken(bureaus).  

En daarna is prof. dr. mr. Jan Biemans bereid gevonden om te spreken over de “sommenverzekeringen”.
Er wordt ingegaan op de verschillende soorten sommenverzekeringen en wanneer deze wel en niet onderdeel zijn van een boedel (met aandacht voor de partnerverklaring, pandrecht en begunstiging) en wanneer inkorting een rol kan spelen. Een uiterst interessante zijstap is de kwalificatie als quasi-legaat.

Banning Advocaten heeft de VEAN uitgenodigd om deze bijeenkomst bij hen in de Jeroen Bosch Zaal te houden.

tijden:
vanaf 13.00 uur ontvangst met inloop lunch
13.30- 14.00 uur: ALV
14.00-14.45 uur: Emma Lievense en Esther Pouls: Tuchtrechtelijke valkuilen erfrechtadvocaten
14.45-15.15 uur: Pauze
15.15-17.00 uur: Cursus prof. dr. mr. Jan Biemans, met borrel na afloop

locatie: Jeroen Bosch zaal (Banning advocaten) te Den Bosch
pe: 2 juridische pe-punten VEAN (NOvA)
kosten: VEAN-leden 50,- euro, geen VEAN-lid 150,- euro ex btw voor bijwonen van de lezing en borrel.

Aanmelding ALV en lezing 28 mei 2024

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden