Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

De wet bepaalt dat een nalatenschap onder omstandigheden vereffend moet worden.

Wat betekent vereffening?

Vereffening betekent dat een inventarisatie gemaakt moet worden van de bezittingen en de schulden. Na deze inventarisatie moeten de schulden eerst worden betaald. Daarna kan het eventuele overschot van de nalatenschap tussen de erfgenamen verdeeld worden.

Wanneer moet je vereffenen?

De wet schrijft voor dat vereffening moet plaatsvinden wanneer een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard of wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar hoeft u eventuele schulden van de nalatenschap in beginsel niet uit uw privé vermogen te betalen als blijkt dat de nalatenschap negatief is. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat of dat u niet weet waar de erfenis uit bestaat en dat de (eventuele) schulden hoger zijn dan het bezit.
U kunt de nalatenschap ook zuiver aanvaarden. In dat geval hoeft er niet vereffend te worden tenzij de rechtbank een vereffenaar benoemt.
Let op! Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, bent u in geval van een tekort wel met uw privé vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. U bent dan niet beschermd zoals bij beneficiaire aanvaarding.

Als een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard zijn de erfgenamen gezamenlijk de vereffenaars en daarom gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening van de nalatenschap.

Hierop is een uitzondering als er door de erflater in het testament een executeur is benoemd die kan verklaren dat er ruimschoots voldoende middelen zijn om de schulden van de nalatenschap te kunnen betalen.

Een andere uitzondering is wanneer door de rechtbank een vereffenaar is benoemd. De rechtbank kan een vereffenaar benoemen op verzoek van een erfgenaam. Als bijvoorbeeld de erfgenamen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen over de vereffening van de nalatenschap kan een van de erfgenamen een verzoek bij de rechtbank indienen om een vereffenaar te benoemen. De door de rechtbank benoemde vereffenaar treedt dan in de plaats van de gezamenlijke erfgenamen. Dat verzoek moet door een advocaat worden ingediend. U kunt zich daarvoor wenden tot een advocaat die lid is van VEAN.

Voor vele van deze taken gelden strikte termijnen waarbinnen die moeten plaatsvinden.
Een advocaat die lid is van VEAN kan u in deze procedure adviseren.

Let op: indien de schulden van de beneficiair aanvaarde nalatenschap de baten overtreffen dient daarover zo spoedig mogelijk de kantonrechter te worden geïnformeerd. Dit wordt nog wel eens vergeten. Als dat wordt vergeten kan dat eventueel leiden tot aansprakelijkheid van de vereffenaar(s). Een advocaat die lid is van de VEAN kan u hierin bijstaan om aansprakelijkheid te voorkomen.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden