Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Onterfd? Een kind heeft een legitieme portie

Een kind kan door zijn ouders onterfd zijn. Dat hoeft nog niet te betekenen dat het kind helemaal niets krijgt uit de nalatenschap. Onterfde kinderen kunnen aanspraak maken op hun kindsdeel, ook wel de legitieme portie genoemd.

Legitieme portie
Volgens de wet is de legitieme portie een vordering in geld. Het onterfde kind kan hierdoor geen aanspraak maken op spullen uit de nalatenschap. De vraag die dan natuurlijk direct opkomt is hoe groot die vordering is. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind zou krijgen als er geen testament zou zijn.

Hoe hoog is de legitieme portie?
Het is nog niet eenvoudig om te berekenen hoe groot de vordering is. De omvang wordt namelijk niet alleen bepaald aan de hand van de omvang van de nalatenschap.
Ook giften die de overleden ouder tijdens het leven heeft gedaan kunnen een rol spelen bij de berekening van de hoogte van de legitieme portie. Bij de berekening tellen niet alle giften mee. Zo worden giften die langer dan 5 jaar terug zijn gedaan, niet meegerekend. Maar die 5-jaars termijn geldt weer niet voor giften die de ouder aan zijn of haar kinderen heeft gedaan. Giften die ooit aan de kinderen of kleinkinderen zijn gedaan, kunnen voor de berekening van de legitieme portie bij de nalatenschap worden opgeteld. Gebruikelijke giften die niet bovenmatig waren, bijvoorbeeld normale verjaardagscadeaus of kleine donaties, blijven wel buiten beschouwing.

De regelgeving maakt het bepaald niet eenvoudig om te berekenen wat de hoogte van een legitieme portie is. Het is daarom belangrijk om hiervoor een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De advocaat kan niet alleen helpen bij het maken van de berekening, maar kan er ook voor zorgen dat alle relevante informatie boven tafel komt. De erfgenamen zijn namelijk verplicht om hun bankafschriften en andere bescheiden te verstrekken die u nodig heeft om de legitieme portie te berekenen. Als die gegevens niet vrijwillig worden verstrekt, moet er soms een procedure worden gevoerd. Een advocaat kan dit voor u doen.

Termijnen
Er geldt een termijn waarbinnen een kind in actie te komen.  Er moet binnen vijf jaar na het overlijden aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie.
Als erfgenamen onzekerheid willen voorkomen over de vraag of er wel of niet een beroep wordt gedaan op de legitieme portie kunnen zij een termijn stellen. In dat geval moet u binnen de gestelde (redelijke) termijn aanspraak hebben gedaan.

Er komen veel zaken bij kijken
Wanneer u aanspraak wilt maken op een legitieme portie, is het altijd verstandig om contact te leggen met een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht. Een advocaat kan u helpen om uw positie te bepalen. De advocaat kan vervolgens onderzoeken of het mogelijk is om in overleg met de erfgenamen afspraken te maken. En als dat niet lukt, kan de advocaat een beoordeling geven van uw kansen in een procedure.
VEAN advocaten staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden