Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

15 juni 2021

Legitieme portie en de informatieplicht van de executeur

Toen Jan, negen maanden geleden, overleed had zijn echtgenote Carla niet voorzien dat de afwikkeling van Jan’s nalatenschap zo moeilijk zou verlopen. Carla en Jan waren 24 jaren gelukkig getrouwd geweest. Jan was haar zeer plotseling ontvallen. Jan heeft een zoon (Daan) en een dochter (Ilse) uit een eerder huwelijk. Zelf heeft Carla geen kinderen, maar haar band met Daan is hecht.

Met Ilse is dat een andere verhaal. Jan en Carla hadden het contact met Ilse al jaren geleden verbroken. Dit na een hoog opgelopen ruzie over een lening die Jan aan Daan had verstrekt voor de aankoop van zijn woning. Ongeveer een jaar geleden had Jan besloten om Ilse te onterven en Daan als zijn enige erfgenaam aan te wijzen. Aan Carla had hij het vruchtgebruik van de gezamenlijke woning en inboedel nagelaten, zodat zij na zijn overlijden in de woning kon blijven wonen. Carla is aangewezen als executeur en die benoeming had ze aanvaard.

Kort na de uitvaart stond Ilse bij Carla op de stoep en vroeg het hemd van het lijf. Ilse wilde weten of Jan schenkingen had gedaan aan Carla of Daan. Ook wilde ze de overeenkomst zien van de lening die Jan aan Daan had verstrekt. Verder wilde ze de huwelijkse voorwaarden van Jan en Carla inzien waarin een finaal verrekenbeding bij overlijden stond. Ten slotte wilde ze precies weten welk vermogen Carla bezat. Carla ging hier niet in mee. Dit ging haar allemaal veel te ver.

Niet veel later volgde een brief van een advocaat die namens Ilse meldde dat zij een beroep deed op haar legitieme portie en waarin dringend werd verzocht om de door Ilse gevraagde documenten aan te leveren. Waaronder begrepen kopieën van alle bankafschriften van Jan’s rekeningen en zijn aangiften Inkomstenbelasting over de afgelopen 5 jaar. En dat alles binnen 14 dagen, anders zou er een kort geding worden gestart. Dit was voor Carla aanleiding om een VEAN advocaat in te schakelen.

Als executeur in Jan’s nalatenschap heeft Carla de verplichting om Ilse, nu zij aanspraak maakte op haar legitieme portie, de informatie te verstrekken die Ilse nodig heeft om haar legitieme portie te berekenen. Die informatieplicht is behoorlijk ruim, maar is wel begrensd. In ieder geval moet er een boedelbeschrijving worden opgesteld waaruit blijkt wat Jan heeft nagelaten aan bezittingen en schulden.

Door tussenkomst van Carla’s advocaat zijn duidelijke afspraken gemaakt over de informatie die wel en niet verstrekt zou worden. Deze afspraken gaven rust en zo werd voorkomen dat Ilse een gerechtelijke procedure tegen Carla startte die kostbaar zou zijn geweest.

Carla heeft naast een boedelbeschrijving wel de nodige aanvullende informatie moeten verstrekken, waaronder een kopie van de huwelijkse voorwaarden en informatie over haar eigen vermogen. Deze informatie was van belang vanwege het verrekenbeding. Verder werden de aangiften Inkomstenbelasting verstrekt. Afgesproken werd dat de bankafschriften niet hoefde te worden verstrekt tenzij uit de aangiften Inkomstenbelasting zou blijken dat Jan mogelijk schenkingen zou hebben gedaan. Ook de overeenkomst van geldlening is, na overleg met Daan, aan Ilse verstrekt.  

Wordt u als executeur geconfronteerd met een informatieverzoek van een onterfd kind?  Het is dan van eminent belang door een deskundig advocaat bijgestaan te worden; de erfrechtadvocaat.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden