Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Mevrouw mr. S. (Sieta) Autar-Matawlie

GMW advocaten

Over Mevrouw mr. S. (Sieta) Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht. Zij adviseert en procedeert in omvangrijke en complexe nationale en internationale erfrechtzaken, waarbij onderwerpen als de vereffening van een (digitale) nalatenschap, vruchtgebruik, verdeling en afwikkeling van een nalatenschap, bevoegdheden en ontslag van de executeur, vaststellen van de legitieme portie, maar bijvoorbeeld ook het verkrijgen van informatie teneinde de hoogte van het saldo van de nalatenschap te kunnen vaststellen, aan de orde komen. Daarnaast adviseert Sieta cliënten over op te stellen testamenten en wikkelt zij trustvermogens af.

Sieta wordt onder meer door erfgenamen, executeurs en notarissen ingeschakeld vanwege haar gespecialiseerde (fiscale en civielrechtelijke) kennis van het (internationaal) erfrecht. Ook staat Sieta regelmatig goede doelen bij in erfeniskwesties. Sieta is naast advocaat tevens estate planner. Zij heeft haar specialisatieopleiding estate planning met goed gevolg afgerond aan de Grotius academie. Estate planning behelst de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Het doel is om een opgebouwd vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Sieta Autar-Matawlie is lid van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland, lid van de Werkgroep Erfrecht Rotterdam en tevens lid van de Novex. Zij beschikt over een groot netwerk van advocaten en notarissen in binnen- en buitenland en wordt door cliënten in zowel Nederland als in het buitenland ingeschakeld. Zij publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals het Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen en het Tijdschrift Erfrecht. Naast het erfrecht staat Sieta ook cliënten bij in zaken met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap en estate planning.

Overige gegevens

Kantooradres Scheveningseweg 52
Telefoonnummer kantoor +31 (0)70 3615048
Postcode 2517 KW
Woonplaats Den Haag

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden