Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Op dit moment is er 1 examendata voor 2022 gepland, namelijk 3 oktober 2022.
Indien er behoefte is aan meer data zullen er extra data worden ingepland.

Het lidmaatschap van de VEAN staat open voor advocaten die:

  1. op het moment van aanvraag minimaal 5 jaar als advocaat staan ingeschreven
  2. in bezit zijn van een stageverklaring
  3. minimaal 500 uur als advocaat werkzaam waren op het gebied van erfrecht
  4. met goed gevolg het door de vereniging verplicht gestelde toelatingsexamens hebben voltooid
  5. blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen

Examengeld:
Het examengeld bedraagt 350,- euro ex BTW.
Bij annulering van het examen is in beginsel het examengeld in het geheel verschuldigd. Afmeldingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven en dienen deugdelijk te worden gemotiveerd. Het bestuur beslist over het verschuldigd zijn van het examengeld bij annulering.

Aanmelden examen

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden