Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

15 september 2022

VEAN Congres donderdag 15 september 2022

De testeerbevoegdheid: In de beperking toont zich de meester?

De wetgever heeft in het eerste artikel van Boek 4 meteen prioriteit toegekend aan hoe de erflater zélf wil dat zijn of haar nalatenschap vererft. Dat betekent echter niet dat de erflater alles maar mag regelen zoals hij of zij dat wil. Wat mag wel en wat mag niet? Vanuit diverse invalshoeken wordt tijdens het VEAN-congres van 2022 belicht welke beperkingen van de testeerbevoegdheid er zijn, hoe ongeldige testamentaire bepalingen kunnen worden voorkomen of juist kunnen worden bestreden. Met tips & tricks uit de praktijk een onmisbare bijeenkomst voor de erfrechtprofessional!

Programma

10.00-10.10 uur: Opening door mr. T.J. (Tim) Fluitman, voorzitter VEAN.
10.10-11.00 uur: Plenaire lezing mr. F.W.J.M. (Freek) Schols, “De dwingendrechtelijke beperking van de testeerbevoegdheid: de legitieme portie.”
11.00-11.20 uur: Pauze
11.25-12.15 uur: Workshops ronde 1 
12.20-13.10 uur: Workshops ronde 2
13.10-13.55 uur: Lunchpauze
14.00-14.50 uur: Workshops ronde 3
14.55-15.45 uur: Workshop ronde 4
15.45-16.05 uur: Pauze
16.10-17.00 uur: Plenaire lezing mr. F.W.J.M. (Freek) Schols, “Beschikken buiten een testament om? De werking van quasi-legaten, verblijvingsbedingen en (finale) verrekenbedingen.”
17.00-19.00 uur: Borrel en activiteiten

Workshops:
Workshop 1:  mr. J. (Jasper) Nobel en mr. S.R. (Sander) Baetens: “Het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen en verboden beschikkingen”
Workshop 2: mr. E.C.E. (Edith) Schnackers en mr. A.C (Arend) de Bakker: “Toegestane beperkingen van de legitieme portie”
Workshop 3:  mr. P.G. (Petra) Knoppers/ mr. E.C.C (Eveline) Klarus-Blomjous en mr. E.A. (Eric) de Jong: “Testamentaire instructies aan de executeur en afwikkelingsbewindvoerder: wat mag wel en wat mag niet?”
Workshop 4: mr. M.C.G. (Martine) Stut en mr. M.J.P (Mathieu) Schipper: “Het verzorgingsvruchtgebruik en andere dwingendrechtelijke wettelijke rechten.”

kosten deelname:
VEAN-leden: 250,00 euro ex btw
Leden van vFAS, EPN, VMN, NOVEX : 350,00 euro ex btw
Niet-leden: 395,00 euro ex btw,

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur, daarna borrel met activiteiten! Pijlboogschieten en/of golfballen afslaan!
Pe-punten: 5 pe punten voor VEAN, NOvA, EPN/VMN/KNB, NOVEX (In aanvraag) (U ontvangt een bewijs van deelname t.b.v. uw pe-registratie)
Locatie: Inn Style te Maarssen.


Aanmelding Congres 15 september 2022

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden