Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

16 juni 2022

Dag van het Erfrecht Symposium 16 juni 2022

Het Erfrecht Symposium op donderdag 16 juni 2022 én de Dag van de Erfrecht op vrijdag 17 juni 2022 worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland), de vFAS (Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators), VMN (Vereniging van Mediators in het Notariaat) en de EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

Thema dit jaar is het samengestelde gezin. Erfrechtelijk verandert er nogal wat als aan een gezin een nieuwe ouder en nieuwe kinderen worden toegevoegd. Welke problemen levert dit vanuit de erfrechtelijke invalshoek op? Wat zijn de fiscale gevolgen? En zijn de nieuwe en/of gewijzigde wensen t.a.v. de nalatenschap goed vastgelegd?
De consument kan op 17 juni bij de specialisten van de deelnemende verenigingen advies over dit onderwerp inwinnen (zie ook: dagvanheterfrecht.nl).

Tijdens het symposium gaan we in gesprek met de betrokken beroepsbeoefenaren zoals advocaten, notarissen en rechters. Het symposium wordt ingeleid door de dagvoorzitter Lucienne van der Geld.
De sprekers zijn: mr. Aleide Hendriks, mr. Mathieu Schipper, mr. Sven Hoogeveen. Tot slot zal de dagvoorzitter ingaan op het onderwerp en de bijdragen van de voorgaande sprekers.

Het symposium biedt ook een mooie kans om contacten te leggen én te onderhouden met uw collega-professionals uit uw regio. Daartoe zijn voldoende netwerkmomenten ingebouwd zoals de borrel en het walking-dinner.

Wij hopen u allen te treffen op 16 juni a.s.!

De kosten voor deelname bedragen € 195,- excl. BTW.

Opleidingspunten

Aan het symposium worden toegekend:

3 juridische erfrecht-opleidingspunten NOvA (vFAS/VEAN)

aanmelden en meer informatie: https://www.erfrechtsymposium.nl/

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden