Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

20 oktober 2020

“Vroeger gilde zij ook altijd al, dat zij het kleinste stukje worst had gekregen”

Het afwikkelen van een erfenis is soms een lastige puzzel. Er zijn verschillende omstandigheden die de afwikkeling beïnvloeden, bijvoorbeeld als er ingewikkelde familieverhoudingen zijn. Bij dit soort zaken is een gespecialiseerde erfrechtadvocaat onmisbaar.

Vanaf de jaren ’70 begon het aantal echtscheidingen toe te nemen. Een deel van de mensen die toen uit elkaar gingen, is later een nieuwe relatie begonnen of hertrouwd. Soms zijn uit die nieuwe relaties ook weer kinderen geboren. Oneerbiedig betiteld als ‘de tweede leg’. Het afwikkelen van een erfenis kan dan erg ingewikkeld worden. Of er een testament is en wat daarin staat, is ook van belang. Regelmatig zijn de verhoudingen tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en – bijvoorbeeld – de tweede vrouw van hun vader, niet zo warm.

Een andere bron van conflicten kan zijn als de ouders aan één van de kinderen een grote schenking hebben gedaan. Dan ontstaat de vraag of die schenking moet worden verrekend, of zoals de wet het noemt, moet worden ‘ingebracht’. Schenkingen die zijn gedaan vóór 1 januari 2003 worden door de wet beschouwd als een ‘voorschot op de erfenis’ en moeten bij het verdelen van de erfenis worden ingebracht. Op die regel zijn echter ook weer uitzonderingen mogelijk. Ook komt het regelmatig voor dat één van de kinderen geld heeft geleend van zijn ouders. Na het overlijden van de ouders willen de broers of zussen dat de lening wordt terugbetaald. Daar kan dan veel gedoe over ontstaan.

Het lijkt wel alsof na het overlijden van de laatste van de twee ouders alsnog oude rekeningen worden vereffend. Toen ik een cliënt in een ‘ruzieboedel’ vroeg waarom zijn zus nergens aan mee wou werken, antwoordde hij: “Vroeger gilde zij ook altijd al, dat zij het kleinste stukje worst had gekregen”.

De cliënt is er niet bij gebaat wanneer de advocaat als een olifant in de porseleinkast tekeergaat. Maar wanneer een erfenis niet in goed overleg kan worden opgelost, is een rechtszaak een manier om ervoor te zorgen dat een slepend conflict wordt opgelost. Toch vind ik het altijd belangrijk om te onderzoeken of de zaak ook eerder kan worden opgelost, zonder naar de rechter te gaan. Dat scheelt tijd en geld.

U kunt advies vragen bij een VEAN advocaat.

Een VEAN advocaat is kundig, heeft veel ervaring en kent alle procedures.

Mr. E.J. Moll

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden