Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

07 juni 2021

Aanvullend beroep op de legitieme

Jacob heeft een aantal oldtimers. Hij heeft drie kinderen, Jan, Anton en Hilde. Jacob is van mening dat na zijn overlijden alle oldtimers naar zijn zoon Jan moeten gaan, omdat Jan hem altijd heeft geholpen bij het onderhoud van de oldtimers. Jacob neemt daarom in zijn testament een legaat op ten behoeve van Jan. Dit legaat omvat alle oldtimers. Buiten dit legaat erven de drie kinderen voor gelijke delen. Jan krijgt dus niet alleen het legaat, maar ook 1/3 deel van de overige nalatenschap.

Anton en Hilde vragen zich af zij hiermee genoegen moeten nemen. De oldtimers hebben namelijk een aanzienlijke waarde. 

Stel dat de waarde van de oldtimers € 75.000 is en de waarde van het overige deel van de nalatenschap € 27.000. De totale waarde van de nalatenschap is dan € 102.000. Jan krijgt dan dus het legaat bestaande uit de oldtimers (€ 75.000) en een derde deel van het overige deel van de nalatenschap (€ 9.000). Jan verkrijgt dus voor een bedrag van € 84.000. Anton en Hilde krijgen elk € 9.000 uit de nalatenschap. Als er geen legaat was opgenomen in het testament en de gehele nalatenschap zou gelijkelijk tussen de kinderen zijn verdeeld dan hadden zij elk € 34.000 ontvangen. De helft (€ 17.000) daarvan is de legitieme portie en dus het minimale bedrag waarop Anton en Hilde recht hebben. Het tekort is dus € 8.000 voor elk van hen.

Anton en Hilde proberen in overleg met Jan tot een regeling te komen, maar Jan weigert iedere medewerking. Want, zo zegt hij, Jacob heeft dat zo beslist in zijn testament.

Anton en Hilde doen daarom een aanvullend beroep op hun legitieme portie. Jan is nu verplicht om uit zijn deel, dat hij uit de nalatenschap ontvangt, het tekort van Anton en Hilde van € 8.000 aan ieder van hen uit te betalen, in totaal € 16.000.

Anton en Hilde hebben na het overlijden van Jacob meegewerkt aan afgifte van het legaat aan Jan. Zij hadden echter daaraan onder meer de voorwaarde kunnen verbinden dat Jan dan het tekort meteen aan hen zou moeten uitbetalen. Als zij die voorwaarde hadden gesteld, hadden zij wellicht veel discussie achteraf kunnen voorkomen.

Het is van groot belang om, als u met een vergelijkbare situatie geconfronteerd wordt, tijdig advies in te winnen bij een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Een VEAN-advocaat is kundig, heeft veel ervaring en kan u hierin adviseren.

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden